От дълги години нашата фирма се занимава с електро услуги, които предлагаме в по големите окръжни градове, като Варна София Пловдив и Бургас. При монтаж на кабелите в електро инсталацията преди години се използваха пирони за закрепване на кабела към стената. Монтажниците работиха бързо и им се плащаше за изграденото трасе когато заплащането беше на акорд. За съжаление бързите и стари технологии предизвикаха известни проблеми в електро инсталациите. Къси съединения между фазовия и нулевия проводник предизвикват прегаряне и дефектиране на много кабели. Често се налага къртене на замазка мазилка за да се подмени кабела. Парньори  в подобни къртачни услуги ни станаха фирмите за къртене чистене и извозване. Този непривлекателен труд ни спестява много усиля при подмяната на електроинсталацията. фирмите за къртене и извозване на строителни отпадъци не са много, но тези с които сме работили са качествени и предлагат услуги на приемливи цени.